• Svelgetesting ved akutt hjerneslag : konsensusrapport 

      Rugås, Liv; Slagenhetene ved sykehusene i Helseregion Sør-Øst og Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Peer reviewed; Research report, 2009-03)
      Denne rapporten dreier seg om testing av svelgefunksjonen ved akutt hjerneslag. Rapporten er resultat av et systematisk tverrfaglig tjenesteutviklingssamarbeid ved Sykehuset Buskerud HF, slagenheten og Høgskolen i Buskerud, ...