• Pariteter og stabiliseringspolitikk 

      Sørgaard, Nils E. (HiT skrift, Research report, 2011-06-09)
      Bakgrunnen for dette skriftet er et savn i forbindelse med undervisning i makroøkonomi og internasjonal økonomi: savnet av en innføringstekst på norsk som ved hjelp av relativt enkle modeller fanger opp det vesentlige ved ...