• Klima i det 21. århundre i sydøstlige Norge med fokus på kystområdene 

      Hanssen-Bauer, Inger (HiT skrift, Research report, 2012-12-20)
      Den globale oppvarmingen som forventes frem mot år 2100 som følge av økte utslipp av drivhusgasser, beregnes å påvirke klimaet i syd-østre deler av Norge betydelig. Denne rapporten omhandler hvilke endringer modellberegninger ...