• Barnevernsarbeideres erfaringer med mødre som har intellektuelle funksjonshemminger 

   Gundersen, Astrid; Young, Ellinor (HiT skrift, Research report, 2011-01-26)
   Tema for denne studien er barnevernsarbeideres kunnskaper, erfaringer og tilnærminger i forhold i familier der mor har intellektuelle funksjonshemminger. Studien baserer seg på fokusgruppeintervjuer med barnevernsarbeidere ...
  • På sporet av adopsjon 

   Young, Ellinor (HiT skrift, Research report, 2012-05-16)
   Denne undersøkelsen handler om adopsjon som barnevernstiltak. Undersøkelsen baserer seg på studie av tekster i barnevernsmapper. Sakene som ble lest var behandlet i barneverstjenesten i perioden 1985 til 2009. Sakene hadde ...