• Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv : en kunnskapsoversikt 

   Fjørtoft, Ingunn; Reiten, Tone (HiT skrift, Research report, 2003)
   Det er en generell enighet om at natur og friluftsliv er en viktig del av barn og unges oppvekst, tilhørighet og som identitetsbyggende faktor. Flere departement, statlige, fylkeskommunale og kommunale organer, samt ...
  • Kosthold, kroppslig selvbilde og spiseproblemer blant ungdom i Porsgrunn 

   Oellingrath, Inger Margaret (HiT skrift, Research report, 2004)
   Et representativt utvalg av skoleungdommer i Porsgrunn kommune, i alt 1309 elever mellom 13 og 20 år, deltok i denne tverrsnittstudien. Dataene var samlet inn av NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og ...