• Kosthold, kroppslig selvbilde og spiseproblemer blant ungdom i Porsgrunn 

      Oellingrath, Inger Margaret (HiT skrift, Research report, 2004)
      Et representativt utvalg av skoleungdommer i Porsgrunn kommune, i alt 1309 elever mellom 13 og 20 år, deltok i denne tverrsnittstudien. Dataene var samlet inn av NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og ...