• Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv : en kunnskapsoversikt 

      Fjørtoft, Ingunn; Reiten, Tone (HiT skrift, Research report, 2003)
      Det er en generell enighet om at natur og friluftsliv er en viktig del av barn og unges oppvekst, tilhørighet og som identitetsbyggende faktor. Flere departement, statlige, fylkeskommunale og kommunale organer, samt ...