• Charity ethical investment : policy practice and disclosure 

   Kreander, Niklas Valter; Beattie, Vivien; McPhail, Ken (HiT skrift, Research report, 2008-08-13)
   This paper investigates the ethical investment policies of leading UK charities. It is estimated that UK charities in 2004 had £79 billion in assets of which £44 billion were invested (NCVO, 2006), with further growth in ...
  • Charity ethical investment in Norway 

   Kreander, Niklas Valter; Beattie, Vivien; McPhail, Ken (HiT skrift, Research report, 2010-10-29)
   The charity and voluntary sector in Norway is substantial (Sivesind, 2007). Yet we know of no academic research which focuses on charity ethical investment in Norway. We have examined charity ethical investment policies ...
  • Fotomotivundersøkelsen på Geilo, Hovden og i Rauland 2007 

   Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2008-08-22)
   I mai 2007 fikk Høgskolen i Telemark i oppdrag av Innovativ Fjellturisme/Innovasjon Norge å gjennomføre en fotomotivundersøkelse på destinasjonene Geilo, Hovden og Rauland. Arbeidet skulle være et innspill til delprosjektet ...
  • Reiselivsundersøking i Setesdal 2004 

   Aasmundsen, Anne; Isaksen, Per Oddvar Marheim; Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2005)
   Sommaren 2004 blei det utført ei spørjeundersøking i Setesdal blant 531 norske og utanlandske turistar. Resultata som blir presenterte i denne rapporten, viser at det er flest nordmenn og tyskarar, og noko færre nederlendarar ...
  • Reiselivsundersøking i Setesdal 2006 

   Aasmundsen, Anne; Isaksen, Per Oddvar Marheim; Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2007)
   Denne gjesteundersøkinga er ei oppfølgjing av tilsvarande undersøking i 2004. Undersøkinga var gjennomført som ei spørjeundersøking blant turistane i Setesdal i juli og august 2006. Både gjennomføring og innhald i ...