• Tekst og tradisjon : M.B. Landstad 1802-2002 

      Solberg, Olav; Baklid, Herleik; Fjågesund, Peter (HiT skrift, Research report, 2003)
      Institutt for kultur- og humanistiske fag ved Høgskolen i Telemark – Bø arrangerte fredag 4. oktober 2002 eit seminar ved 200-årsminnet for folkeminnesamlaren og salmediktaren M. B. Landstad. Landstad som vart fødd i ...