• Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet 

      Hvitsand, Christine (TF-notat 12/2008, Working paper, 2008-07)
      Rapporten er en oppsummering av en spørreundersøkelse om arbeidsreisevanene til ansatte i Rådhuskvartalet og Herøya Industripark. Undersøkelsen er en del av samarbeidsprosjektet ??mart trafikant??til Porsgrunn kommune og ...