• Da ars møtte techne : en deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) 

   Hylland, Ole Marius (TF-notat 31/2009, Working paper, 2009-07-01)
  • Deling av musikk og pengar 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn (TF-notat 1/2011, Working paper, 2011-01-31)
   Dette notatet går gjennom forsking, analysar, statistikk og ein del synsing rundt utviklinga i konsertmarknaden. Det ser også på nokre tendensar i platesalet som kan kasta lys over konsertmarknaden. Ulike oppfatningar er ...
  • Demokratisering av kulturen? Om sosial ulikhet i kulturbruk og -deltakelse 

   Mangset, Per (Working paper, 2012-01-09)
   Demokratisering av kulturen har vært et kulturpolitisk hovedmål i etterkrigstida. Men systematiske erfaringer viser at det er vanskelig å lykkes. Demokratisering av kulturen har vært et hovedmål for moderne kulturpolitikk ...
  • Fem historier om Kulturskatten : effekten av oppdrag for Kulturskatten for fem kunstnarar og kunsten deira i Telemark 

   Berge, Ola K. (TF-notat 3/2010, Working paper, 2009-12-20)
   Forskingsnotatet ”Fem historier om Kulturskatten”, er resultatet av ei undersøking av kva tyding oppdrag for Kulturskatten har for kunstnarar og kunsten deira , basert på personlege djubdeintervju med fem Telemarkskunstnarar. ...
  • Godt gjort. Evaluering av Riktig Restaurering Akershus 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-08-24)
   Riktig Restaurering Akershus (RRA) er et prosjekt med mål om å øke kompetansen om gamle håndverksteknikker, byggeskikk og bygningsvern i fylket. I denne rapporten blir prosjektet evaluert samtidig som det gis forslag til ...
  • Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering 

   Hylland, Ole Marius; Aastvedt, Ailin (Working paper, 2014-03-02)
   Dette notatet skisserer noen konkrete anbefalinger for organiseringen av Haugalandmuseene AS. Det følger opp en tidligere rapport om Haugalandmuseene Å gjete harer og bære staur (TF-rapport nr. 325). Dette notatet foreslår ...
  • Inn i ei ny tid : organisasjonsanalyse av Bondeungdomslaget i Oslo 

   Røyseng, Sigrid (Arbeidsrapport 2/2007, Working paper, 2007)
   Utgangspunktet for dette forskingsoppdraget er to utfordringar Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) står overfor i dag: Nedgang i medlemstalet og stor og tungrodd organisasjonsstruktur. På bakgrunn av desse to utfordringane tar ...
  • Kultur og næring i Grenland 

   Løyland, Knut; Sannes, Joar; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 11/2007, Working paper, 2007)
   Denne rapporten er tredelt. Første del er en kartlegging av kulturnæringenes økonomiske betydning i Grenlandsregionen. Vi avgrenser først kulturnæringene og benytter beskrivende statistikk hentet fra kjente datakilder til ...
  • Kulturrikets tilstand 2012. Konferanserapport 

   Løkka, Nanna (Working paper, 2012)
   Denne rapporten inneholder innlegg fra dagskonferansen Kulturrikets tilstand 2012 som ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo 31. oktober 2012. Konferansen var den fjerde i rekken av årlige kulturpolitikkonferanser der ...
  • Kulturrikets tilstand 2013. Konferanserapport 

   Winkelmann, Annette; Johansson, Marit (Working paper, 2014)
   Konferanserapport for Kulturrikets tilstand 2013. Konferansen ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 30. oktober 2013.
  • Kulturstrategier i Finnmark : utfordringer for fylkeskommunal kulturpolitikk 

   Stavrum, Heidi (Arbeidsrapport 16/2007, Working paper, 2007)
   I forbindelse med at Finnmark fylkeskommune skal utarbeide en ny kulturpolitisk strategi, har Telemarksforsking-Bø gjort en analyse av fylkeskommunens nåværende kulturpolitikk og kulturarbeid. Rapporten går igjennom ...
  • Livsstilsmigrasjon. Et forprosjekt om livsstilsmigrasjon som ressurs og utfordring for distriktskommuner 

   Sørhaug, Christian; Vareide, Knut (Working paper, 2014-04-29)
   I dette forprosjektet har vi vært opptatt av å forske på livsstilstilflytting og effektene som blir skapt i fire kommuner. Nedslagsfeltet for studiet omhandler møtet mellom livsstilsmigrantene, kommunalt ansatte og lokale ...
  • Mapping the gap. What do we know about youth, cultural provision and cultural participation in Drammen? A pre-project 

   Hylland, Ole Marius; Kleppe, Bård (Working paper, 2012-10-03)
   Dette notatet presenterer resultatet av et forprosjekt med tittelen Mapping the Gap. Dette prosjektet har blitt gjennomført i et samarbeid mellom Drammen kommune, det engelske selskapet Creativity, Culture and Education ...
  • Musikk og kjønn : status i felt og forskning 

   Lorentzen, Anne H.; Stavrum, Heidi (TF-notat 5/2007, Working paper, 2007-04-20)
   Rapporten gir en oversikt over noen kjønnede tendenser i norsk musikkliv. I rapporten har forfatterne foretatt en kartlegging og systematisering av foreliggende forskning om musikk og kjønn, samt beskrevet den empiriske ...
  • Når verden snurrer, så snurrer vi med : gjennomgang og systematisering av internasjonal virksomhet på scenekunstfeltet 

   Berge, Ola K. (TF-notat 55/2009, Working paper, 2009)
   Norsk scenekunst har i de siste årene vært i en rivende utvikling, som omfatter både institusjonene og det frie feltet. Den innebærer en betydelig økt offentlig finansiering og den innebærer ikke minst en økt internasjonal ...
  • Norsk kulturindeks 2011 

   Kleppe, Bård (TF-notat 13/2011, Working paper, 2011-09-30)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2011-10-27)
   Ål kommune er en svært god kulturkommune. Kommunen har et godt kulturtilbud innenfor de fleste sjangere og har mange kulturarbeidere bosatt i kommunen. Det er god grunn til å tro at dette påvirker det lokale kulturlivet i ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2011-10-27)
   Bø kommune er en svært god kulturkommune. Kommunen har et godt kulturtilbud innenfor de fleste sjangere og har mange kunstnere og kulturarbeidere bosatt i kommunen. Det er god grunn til å tro at dette påvirker det lokale ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-01-10)
   Fjaler kommune har et godt, men likevel ujevnt kulturliv. Noen kategorier er de sterke på, andre er de svakere på. Det bor mange kunstnere i Fjaler, særlig innenfor billedkunst. Fire av disse kunstnerne mottok stipend fra ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-01-10)
   Kristiansand kommune er en svært god kulturkommune. Kommunen har et godt kulturtilbud innenfor de fleste sjangere og har mange kunstnere og kulturarbeidere bosatt i kommunen. Det er god grunn til å tro at dette påvirker ...