• Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e) 

      Løkka, Nanna (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      I denne artikkelen ser jeg nærmere på hvordan vikingtiden formidles på norske museer. I Norge har vikingtiden tradisjonelt blitt forvaltet og formidlet av universitetsmuseene, men de siste 20 årene har disse fått selskap ...