• Kultur og næring i Grenland 

      Løyland, Knut; Sannes, Joar; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 11/2007, Working paper, 2007)
      Denne rapporten er tredelt. Første del er en kartlegging av kulturnæringenes økonomiske betydning i Grenlandsregionen. Vi avgrenser først kulturnæringene og benytter beskrivende statistikk hentet fra kjente datakilder til ...