• Deling av musikk og pengar 

      Hjelmbrekke, Sigbjørn (TF-notat 1/2011, Working paper, 2011-01-31)
      Dette notatet går gjennom forsking, analysar, statistikk og ein del synsing rundt utviklinga i konsertmarknaden. Det ser også på nokre tendensar i platesalet som kan kasta lys over konsertmarknaden. Ulike oppfatningar er ...