• Det lille i det store. Gjennomgang av organiseringen ved Telemark museum 

   Kleppe, Bård; Hylland, Ole Marius (Research report, 2011-11-15)
   Denne rapporten presenterer resultater av en gjennomgang og evaluering av organiseringen ved Telemark Museum. Evalueringen er gjort på oppdrag fra Telemark Museum og tar utgangspunkt i den organiseringen av museet som ble ...
  • Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering 

   Hylland, Ole Marius; Aastvedt, Ailin (Working paper, 2014-03-02)
   Dette notatet skisserer noen konkrete anbefalinger for organiseringen av Haugalandmuseene AS. Det følger opp en tidligere rapport om Haugalandmuseene Å gjete harer og bære staur (TF-rapport nr. 325). Dette notatet foreslår ...
  • Å gjete harer og bære staur. Organisering av Haugalandmuseene 

   Hylland, Ole Marius (Research report, 2013-10-01)
   Rapporten presenterer resultatet av en gjennomgang av Haugalandmuseenes organisering. Haugalandmuseene er et aksjeselskap og består av en sammenslutning av åtte museer i Nord-Rogaland. Gjennomgangen dreier seg om hvilke ...