• Kunst og makt. En foreløpig kunnskapsoversikt 

      Mangset, Per (Research report, 2013-04-30)
      Denne rapporten er ledd i prosjektet «Kunst! Makt! Seleksjon og forhandling i norsk kunstliv», som Universitetet i Oslo, Høgskolen i Telemark og Telemarkforskning gjennomfører i fellesskap, med støtte fra Norges forskningsråd. ...