• Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård 

      Kleppe, Bård (Research report, 2013-04-15)
      Denne rapporten tar utgangspunkt i prosjektet KIOSK der målsettingen er å utvikle gode møteplasser i Oppegård kommune. Rapporten inngår i kartleggingsdelen av dette prosjektet ved at den presenterer en analyse av innbyggernes ...