• Exhibit / Inhibit. Gjennomgang av OCA Office for Contemporary Art Norway 

   Røyseng, Sigrid; Haugsevje, Åsne Dahl (Research report, 2013-09-05)
   Telemarksforsking har i samarbeid med Sigrid Røyseng, Handelshøyskolen BI, foretatt en gjennomgang av OCA - Office for Contemporary Art Norway på oppdrag fra Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. Gjennomgangen viser ...
  • Infrastruktur for kvalitet? Evaluering av Seanse - senter for kunstproduksjon 

   Hylland, Ole Marius; Berge, Ola K.; Aure, Venke (Research report, 2012-11-10)
   Rapporten presenterer resultatet av en evaluering av Seanse - senter for kunstproduksjon i Volda. Mandatet for evalueringen bestod i å vurdere Seanses virksomhet og resultater i forhold til formålet med senteret: økning ...
  • Kunst og makt. En foreløpig kunnskapsoversikt 

   Mangset, Per (Research report, 2013-04-30)
   Denne rapporten er ledd i prosjektet «Kunst! Makt! Seleksjon og forhandling i norsk kunstliv», som Universitetet i Oslo, Høgskolen i Telemark og Telemarkforskning gjennomfører i fellesskap, med støtte fra Norges forskningsråd. ...