• Kultur møter kulturmøter. Kulturskolebruk blant innvandrere 

      Kleppe, Bård (Research report, 2013-03-10)
      Denne rapporten presenterer en studie av kulturskoledeltagelse blant barn med innvandrerbakgrunn. I første del av rapporten redegjøres det for omfanget av denne deltagelsen. Funnene viser at kulturskolebruk blant innvandrere ...