• Når hornet er lagt på hylla : fråfall av tenåringar frå musikkorps 

      Hjelmbrekke, Sigbjørn; Berge, Ola K. (Rapport 275, Research report, 2010-09-01)
      Telemarksforsking har på oppdrag frå Norges Musikkorps Forbund sett nærare på fråfallet frå musikkorpsa i Noreg. Medan rekrutteringa er jamt god, opplever ein i aukande grad at musikantane fell frå etter kvart som dei blir ...