• En plass i solen : en studie av festivalsponsorenes forventninger 

      Kleppe, Bård (Rapport 273, Research report, 2010)
      Denne studien undersøker hvilke motiver og tanker som ligger til grunn for at virksomheter velger å sponse en festival. Studien belyser også hva virksomhetene mener et godt samarbeid med en festival består av.