• Natural and human-induced impacts on the genetic structure of Eurasian reindeer 

      Kvie, Kjersti (Doctoral dissertations at the University College of Southeast Norway;11, Doctoral thesis, 2017-03-17)
      Geografisk variasjon hos arter og populasjoner er basert på genetisk variasjon, som videre er grunnleggende for naturstyrt evolusjon. Genetisk variasjon og struktur er styrt av faktorer som mutasjoner, seleksjon og genetisk ...