• Estetisk potensial i multimodale narrative apper 

      Hagen, Anette (Doctoral thesis, 2022)
      I denne avhandlingen undersøker jeg en type multimodale tekster som kan kalles narrative apper. Målet med og motivasjonen for dette prosjektet er å komme fram til ny kunnskap om de estetiske sidene ved disse tekstene. I ...