• Kampen om trykkefriheten. Karl Johan og den norske presse 1814-1844 

      Nymark, Kristian (Doktoravhandlinger ved Universitetet i Sørøst-Norge;78, Doctoral thesis, 2020-10-27)
      I paragraf 100 i Grunnloven av 1814 ble det fastslått at «Trykkefrihed bør finde Sted». Til tross for at den nye trykkefriheten hadde flere begrensninger, fikk trykte ytringer et sterkt vern i Norge sammenlignet med store ...