Show simple item record

dc.contributor.authorNæss, Gro
dc.date.accessioned2008-10-17T11:05:23Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7860-205-8
dc.identifier.isbn978-82-7860-206-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149124
dc.description.abstractProblemstilling: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige eldre som kommer til akuttmottaket fra hjemmesykepleie eller sykehjem? Hva kjennetegner disse situasjonene, og hvilke sykepleiefaglige utfordringer medfører de? På hvilke områder er det behov for videre forskning? Metode: Studien har et utforskende og beskrivende design. Data er samlet via et kartleggingsverktøy utviklet for studien og intervju.. Utvalget er begrenset til pasienter som innlegges i medisinsk avdeling fra sykehjem eller hjemmesykepleie. Det også gjennomført intervju av 10 sykepleiere som deltar i innleggelse av skrøpelige eldre i sykehus. Studien bygger på aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet og er tilrådd av Regional Etisk Komité Hovedfunn: Infeksjonssykdom, dyspnoe, hjertesvikt, brystsmerter og redusert almenntilstand var hyppigste hovedårsak til innleggelse. Sykepleiere i kommunen og akuttmottaket vurderte pasientenes behov for sykepleie svært ulikt. Det er store lokale variasjoner ifht hvilke helsehjelp som gis i kommunehelsetjenesten, og hva som betraktes som spesialisthelsetjenestens oppgave og ansvar. Lite samarbeid mellom lege og sykepleier ser ut til å være en medvirkende faktor til innleggelse i sykehus. Det ser ut til å være lite tradisjon for å samarbeide om en avklaring av pasientsituasjonen ifht mulig utvikling og videre behandling. Mange pasienter kommer til sykehus uten dokumentasjon fra lege eller sykepleier. Studien viser at sykepleierens vurderingsansvar for skrøpelige gamle er omfattende og økende. Situasjonene er kompliserte, og sykepleiere ivaretar i stor grad vurderingen av pasientens behov for helsehjelp. Studien viser behov for avklaring og utredning av vurderingsansvaret og nødvendig vurderingskompetanse.en
dc.description.sponsorshipNorsk sykepleierforbunden
dc.format.extent658859 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHøgskolen i Vestfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport / Høgskolen i Vestfolden
dc.relation.ispartofseries1/2008en
dc.subjectsykepleieen
dc.subjecteldreen
dc.titleHvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?en
dc.typeResearch reporten
dc.typePeer revieweden
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record