Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Hallstein Asheim
dc.contributor.authorEngebretsen, Hans
dc.date.accessioned2008-04-11T08:07:01Z
dc.date.available2008-04-11T08:07:01Z
dc.date.issued2005-01
dc.identifier.issn0807-4488
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142018
dc.description.abstractDenne artikkelen omtaler en undersøkelse av hvordan et nytt undervisningsopplegg i faget ”Grunnleggende programvareutvikling” fungerer. Opplegget baserer seg på et dataprogram med tilhørende lærebok, som gjør det muig å lære studentene om objekter fra første dag. Undersøkelsen omfatter en True/False-test(T/F-test) samt dybdeintervjue med sju studenter. T/F-testen ble gjennomført på 13 studenter i 1. klasse, og samme test ble utført på 18 studenter i 2. klasse. Testen viser at 2. klasse har noe bedre grep om meget sentrale begreper innen objektorientering. Andelen av studenter som svarte rett på de mest sentrale spørsmålene var 56 % for 2. klasse mot 46 % for 1. klasse. Denne forskjellen er som forventet. Dybdeintervjuene viser at studentene jevnt over er godt fornøyd med det nye undervisningsopplegget, og de mener selv at det programmet som benyttes er godt egnet for å få et godt grep om de sentrale begrepene i objektorientering. Det ble også undersøkt hvor fornøyd studentene er med gruppearbeidet som benyttes, og her var det stor enighet om at dette fungere bra på det nivå studentene befinner seg på i 1. semester, mens de aller fleste synes at det er greit å slutte med dette opplegget etter ett semester.en
dc.format.extent4089644 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenor
dc.relation.ispartofseriesRapporter fra Høgskolen i Buskeruden
dc.relation.ispartofseries51en
dc.subjectobjektorientert programvareutviklingen
dc.subjectundervisningen
dc.titleUndersøkelse av virkningene av nytt opplegg for undervisning i objektorientert programvareutviklingen
dc.typeResearch reporten
dc.typePeer reviewed
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknolog: 550::Datateknologi: 551


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record