Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBruenech, Jan Richard
dc.contributor.authorHaugen, Inga-Britt Kjellevold
dc.date.accessioned2008-04-09T08:34:42Z
dc.date.available2008-04-09T08:34:42Z
dc.date.issued2007-01
dc.identifier.isbn82-91116-82-2
dc.identifier.issn0807-4488
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141994
dc.description.abstractOptometrifaget er sammensatt av mange ulike fagdisipliner, noe som gjenspeiles både i fagplanene og forskningstematikken. Etter at optometri fikk helsefaglig status (jf. Kongelig resolusjon av 22. april 1988) har de biomedisinske fagene fått en mer sentral posisjon i undervisingen. For å tilfredstille kravet om forskningsbasert undervising ble det 1994 opprettet et eget biomedisinsk forskningslaboratorium. Helt siden oppstarten av dette laboratoriet har den vitenskaplige aktiviteten gitt avkastning i form av publikasjoner, presentasjoner i internasjonale fora og en rekke tverrfaglige samarbeidsprosjekter. Aktiviteten har bestått av morfologiske og histologiske studier av en ulike strukturer, med fokus på sentralnervesystemet og de visuelle funksjoner. Denne rapporten omtaler et utvalg av aktiviteten ved laboratoriet i perioden 2002 til 2006 og er en oppdatert utgave av en tilsvarende rapport som ble publisert i 2001 .nor
dc.format.extent6846329 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.relation.ispartofseriesRapporter fra Høgskolen i Buskerudnor
dc.relation.ispartofseries62
dc.subjectforskningnor
dc.subjectoptometrinor
dc.titleRapport over forsknings- og utviklingsprosjekter ved biomedisinsk forskningslaboratoriumnor
dc.typeResearch report
dc.typePeer reviewed
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Ophthalmology: 754


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel