Show simple item record

dc.contributor.authorHusby, Henrik
dc.contributor.authorBruenech, Jan Richard
dc.date.accessioned2008-04-09T12:55:00Z
dc.date.available2008-04-09T12:55:00Z
dc.date.issued2007-01
dc.identifier.isbn82-91116-83-0
dc.identifier.issn0807-4488
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141934
dc.description.abstractMiljøet ved Biologisk Forskningslaboratorium har lenge hatt ambisjoner om få tilgang på vev fra polardyr og lanserte allerede i 2001 planer om en ekspedisjon til Grønland (Bruenech og Husby, 2001). Det tok lang tid å finansiere ekspedisjonen og mange formaliteter måtte falle på plass, men i August 2006 ble ekspedisjonen endelig gjennomført. Hele Grønland har arktisk klima, som vil si at gjennomsnittstemperaturen ikke overstiger 10 grader selv på den varmeste måneden i året. 85% av landmassene er til en hver tid dekket av is og det er kun en kort periode i året at man langs kysten kan finne ”grønt land”. Snø og is er følgelig det rette element for de ni arter av ville landpattedyr som finnes på Grønland. Hvite horisonter og snødekte vidder gir polardyrene andre visuelle omgivelser enn sine arts frender i sør, både med tanke på kontraster og fiksasjonsstimulerende objekter. På tross av dette er det visuelle system i polardyr lite kjent. Komparative studier, hvor slike dyr inngår, vil derfor kunne avdekke nye binokulære kontrollmekanismer og øke vår forståelse for okulomotoriske systemer i sin helhet. Av samme grunn ville det være meget interessant å studere det visuelle system til den etniske befolkning på Grønland. Forskningen har derfor et viktig kulturhistorisk element hvor befolkningssammensetningen og tidlige bosetninger på Grønland utgjør en viktig del. Henrik Husby har gjennom mange år opparbeidet seg en solid kunnskapsplattform innen nettopp dette tema. I tillegg til norrøn historie har Husby også omfattende kunnskap om de ulike ekspedisjonene som har funnet sted på Grønnland. Sammensetningen av litteratur i hans private bibliotek vitner om at Grønland er et tema som har opptatt han lenge og samlingen av signerte førsteutgaver mangler sidestykke. Husby har imidlertid strukket seg enda lenger i sin hunger for kunnskap. Han har ervervet seg førstehåndskunnskap gjennom personlig kommunikasjon med en rekke historiske skikkelser og ledere av tidligere ekspedisjoner. Hans kompetanse begrenser seg følgelig ikke til historisk kunnskap men omfatter også verdifull innsikt i hvordan tidligere ekspedisjoner har blitt gjennomført. Denne forskningsrapporten er ført i pennen av Henrik Husby og beskriver den kulturhistoriske delen av prosjektet. En tilsvarende forskningsrapport foreligger for den naturvitenskapelige delen, publisert i samme skriftserie (nr 62). De resultatene som foreligger etter analyser av det biologiske materialet er av stor biomedisinsk interesse og ekspedisjonen som helhet har gått over all forventing. Ekspedisjonen hadde trolig ikke blitt gjennomført uten Husbys sin deltagelse i prosjektet og hans bidrag har åpnet for nye tverrfaglige forskningsprosjekter. I skrivende stund er undertegnede i dialog med lektor Husby vedrørende planlegging av en ny ekspedisjon til Grønlandnor
dc.format.extent4452946 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.relation.ispartofseriesRapporter fra Høgskolen i Buskerudnor
dc.relation.ispartofseries63
dc.subjectpolardyrnor
dc.subjectokulomotoriske systemernor
dc.subjectbinokulære kontrollmekanismernor
dc.subjectvisuelle systemernor
dc.subjectGrønlandnor
dc.titleDen norrøne bosetting på Grønland og dens undergangnor
dc.typeResearch reporten
dc.typePeer reviewed


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record