Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVelvin, Jan
dc.date.accessioned2008-04-11T08:36:16Z
dc.date.available2008-04-11T08:36:16Z
dc.date.issued2004-02
dc.identifier.issn0807-4488
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141932
dc.description.abstractI mars 2002 inngikk Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen en FOU-kontrakt med Høgskolen i Buskerud om en hyttebruksundersøkelse for kommunene Rollag, Sigdal og Hol. Første fase i prosjektet ”Fremtidsrettet Hytteutvikling” var en kartlegging omkring hyttebygging og hyttebruk i Buskerud. Foreliggende rapport representerer funn og analyser knyttet til den energi og miljømessige siden av hyttebasert reiseliv. I det samme prosjektet er det utarbeidet to rapporter til, hvor den ene rapporten utgis på rapportserien til høgskolen i Buskerud med spesielt fokus på verdiskapningen hyttebasert reiseliv tilfører lokalsamfunnet og den andre rapporten er en kortversjon med de viktigste konklusjoner og anbefalinger fra miljø/ energi og lokal verdiskapning. Undersøkelsen ble gjennomført som en spørreundersøkelse i løpet av våren og sommeren 2002 til et utvalg av hytteeierne i disse tre kommunene. Foruten å tjene som dokumentasjon på energi- og miljøkonsekvensene av hyttebasert reiseliv, er det vårt håp at rapporten kan bidra til å samordne ulike krefter næringsmessig, planmessig og energimessig for å få til en tilrettelegging for eksisterende og nye hytter som fører til en bærekraftig lokal verdiskapning.nor
dc.format.extent4518321 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.relation.ispartofseriesRapporter fra Høgskolen i Buskerudnor
dc.relation.ispartofseries44
dc.subjecthyttebyggingnor
dc.subjectmiljønor
dc.subjectRollag
dc.subjectSigdal
dc.subjectHol
dc.subjectreiselivnor
dc.subjectnæringslivnor
dc.titleBærekraftig hytteutvikling : en kartlegging av hytteeieres holdninger til miljø og energinor
dc.typeResearch reporten
dc.typePeer reviewed
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Miljøteknologi: 610


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel