• Erfaringer med bruk av telemonitorering i oppfølgingen av CPAP-enhet 

      Yavuz, Adem Oguzhan (Master thesis, 2023)
      På grunn av den økende forekomsten av søvnapné og behovet for effektive behandlingsmetoder, har telemonitorering blitt en viktig tilnærming i CPAP-behandling. Hensikten med denne studien er å undersøke helsepersonells ...