• ASK – en del av barnehagens måte å kommunisere på! 

      Wessel, Heidi Woll (Master thesis, 2017)
      Barn i barnehage som ikke utvikler språk og kommunikasjonsferdigheter i samme takt som andre barn, kan ha behov for en alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) for å gjøre seg forstått. Forskning viser at tilegnelse ...