• Hvordan praktiseres dynamiske kapabiliteter i en tjenesteorganisasjon? 

      Ursin, Lise Aasland (Master thesis, 2017)
      Formålet med denne studien er å kartlegge rutiner som understøtter dynamiske kapabiliteter i en tjenesteorganisasjon, samt hvilken effekt dynamiske kapabiliteter har på organisasjonens ytelse. Virksomheters konkurransefortrinn ...