• "Det tar kjempelang tid å bygge tillit" 

      Tenden, Vilde Frøyse (Master thesis, 2023)
      Nasjonale undersøkelser og rapporter viser til det faktum at det tar mange år å avdekke tilfeller hvor barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep, og at voksne ikke har sett symptomene. Barn skal ha trygge liv, likevel ...