• Balansert målstyring: En kort oversikt over forskningslitteraturen 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Balanced Scorecard , også kjent som balansert målstyring (BMS) på norsk, ble introdusert av Robert Kaplan og David Norton i en artikkel i Harvard Business Review i 1992 (Kaplan og Norton 1992). BMS har blitt kåret av ...
  • Big Data viewed through the lens of management fashion theory 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Big Data (BD) is currently one of the most talked about management ideas in the business community. Many call it the “buzzword of the day.” In books and media articles, BD has been referred to as a “revolution” and “new ...
  • Bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling i norske produksjonsbedrifter 

   Frydenlund, Jonas; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Grønseth, Bjørn Ove (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I de senere årene har prestasjonsmåling kommet i fokus, og særlig ikke-finansielle nøkkeltall og såkalt balansert målstyring har blitt stadig viktigere. I denne studien ser vi nærmere på bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling ...
  • Doing research on ‘management fashions’: methodological challenges and opportunities 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Management fashion theory is a growing research area in management studies. The focus of this management fashion literature is to understand why some management concepts spread quickly and widely, while others do not. ...
  • Experimental Methods in Economics and Psychology: A Comparison 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This article compares the use of experiments as a research method in economics and psychology. We outline the most important differences between the two fields in terms of their use of experimental methods. The purpose of ...
  • Forsiktig regnskapsrapportering – hva og hvorfor? 

   Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Forsiktig regnskapsrapportering har lenge vært et bærende element i all regnskapsproduksjon. Slik rapportering resulterer i gjennomgående lav verdsetting av egenkapital. Det er særlig tre regnskapsmessige løsninger som gir ...
  • Forslag til ny Norsk regnskapsstandard: Nasjonale avvik i forhold til IFRS for SMEs 

   Stenheim, Tonny; Baksaas, Kjell Magne; Schwencke, Hans Robert (Journal article, 2017)
   Regnskapslovutvalget har foreslått at ny norsk regnskapsstandard skal bygge på IFRS for SMEs og et system som beskriver de rammene som vil gjelde for avvik fra IFRS for SMEs. Det er imidlertid uklart hvor stor frihet ...
  • Fra bokfører til rådgiver? En analyse av utviklingen i kravene til regnskapsføreres kunnskaper, ferdigheter og holdninger i perioden 2005-2015 

   Løvaas, Ingrid Dahle; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Korhonen-Sande, Silja (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Formålet med artikkelen er å undersøke hvordan endringene i regnskapsførerbransjen har påvirket kravene som regnskapskontorene setter til nye ansattes kunnskaper, ferdigheter og holdninger, og hvilke HR-tiltak kontorene ...
  • God regnskapsskikk erstattes med rettslig bindende regnskapsstandarder 

   Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Det arbeides nå med ny regnskapslov i Norge. Første av to delutredninger ble overlevert Finansdepartementet i juni 2015 og presenterer forslag til ny regnskapslov. Et sentralt forslag er at den rettslige standarden god ...
  • Goodwill impairment losses, economic impairment, earnings management and corporate governance 

   Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This paper investigates the association between goodwill impairment losses and proxies of economic impairment, earnings management incentives and corporate governance mechanisms. The results demonstrate significant ...
  • Hva menes med regnskapskvalitet? 

   Stenheim, Tonny; Sundkvist, Charlotte Haugland; Opsahl, André (Journal article, 2017)
  • IFRS 2 – Aksjebasert avlønning og bruk av verdisettingsmodeller 

   Schjølberg, Ove Roy; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2011)
  • Lean i Norge: I ferd med å gå av moten? 

   Madsen, Dag Øivind; Storsveen, Maria; Klethagen, Pål; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Siden 2010 har det vært en sterk oppmerksomhet rundt ledelseskonseptet Lean i Norge. Det har blitt etablert regionale Lean-forum over store deler av landet. En rekke konsulentselskaper har tilbudt kurs og opplæring knyttet ...
  • Perceived benefits of balanced scorecard implementation: some preliminary evidence 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Since its introduction more than 20 years ago the Balanced Scorecard (BSC) has garnered the interest of both academics and practitioners. In the ‘official’ practitioner-oriented literature the BSC’s main proponents Kaplan ...
  • Perceived problems associated with the implementation of the balanced scorecard: evidence from Scandinavia 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article, 2014)
   The balanced scorecard (BSC) is one of the most widely used and discussed management concepts in the world. Although many BSC success stories have been cited in the practitioner-oriented literature and in the business ...
  • Prinsippbaserte versus regelbaserte regnskapsstandarder 

   Baksaas, Kjell Magne; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Høringsutkastet til ny Norsk Regnskapsstandard aktualiserer spørsmålet om prinsippbasert eller regelbasert regnskapsregulering. Standarden er mer prinsippbasert enn dagens regulering. Prinsippbasert regulering kjennetegnes ...
  • Proposal for improved financial statements under IFRS 

   Baksaas, Kjell Magne; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The benefits that users gain from financial statements depend on clear and concise presentation of the underlying economics. The current IFRS regulation on presentation of primary financial statements suffers from several ...
  • Regnskapsmanipulering – definisjon, forutsetninger og incentiver 

   Stenheim, Tonny; Blakstad, Leiv (Journal article, 2012)
   Regnskapsmanipulering bør oppta enhver som ønsker å bruke regnskapsinformasjon som grunnlag for sine beslutninger. Den siste tids regnskapsskandale i datterselskapet til Troms Kraft AS, Kraft & Kultur AB, har på nytt ...
  • Resultat- eller balanseorienterte regnskaper 

   Baksaas, Kjell Magne; Stenheim, Tonny (Journal article, 2017)
  • The Balanced Scorecard: A Review of Five Research Areas 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The Balanced Scorecard (BSC) is one of the most influential concepts in accounting and management. The BSC recently celebrated its 20-year anniversary. Since its introduction, the BSC has been the subject of ...