• Finansiell styring for gaselleselskaper i Viken 

      Skogheim, Robin Trøen (Master thesis, 2022)
      I denne avhandlingen så har jeg sett på den finansielle utviklingen til selskaper som har opplevd stor vekst. Disse gaselleselskapene er selskaper som har hatt en stor vekst i sine omsetninger i de siste 4 årene. Perioden ...