• Oppvandring av laks og sjøørret i Telemarksvassdraget – radiotelemetri-undersøkelser 2019-2021 

      Økland, Finn; Schartum, Eivind; Havn, Torgeir B.; Schwert, Cheryl; Omland, Tom; Natedal, Dag; Thorstad, Eva B.; Heggenes, Jan (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;93, Report, 2022-09-09)
      Oppvandring av laks og sjøørret i Telemarksvassdraget ble undersøkt med radiomerking og peiling i tre sesonger fra 2019 til 2021. Tilbakevandrende laks ble fanget i øverste kammer i laksetrappa i Klosterfoss (juni-august), ...