• Akademisk språkkafé - ASK : et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt. Sluttrapport 

   Sverre, Beate Lie; Jensen, Liv Helene; Stenhammer, Anne Skjæret; Sandsleth, Marit Gjone; Frisnes, Hjørdis (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;, Report, 2020)
   I sluttrapporten for aksjonsforskningsprosjektet Akademisk språkkafé - ASK presenteres prosjektets bakgrunn med redegjørelser for demografi, mangfold og tidligere forskning om studenter i høyere utdanning som har ...
  • Delrapport 1 fra prosjektet Akademisk språkkafé for sykepleierstudenter 

   Sverre, Beate Lie; Stenhammer, Anne Skjæret; Sandsleth, Marit Gjone; Frisnes, Hjørdis; Jensen, Liv Helene (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;15, Report, 2019)
   Prosjektets hensikt er å utvikle læringsaktiviteter i sykepleierutdanningen som kan styrke sykepleiefaglig og norsk språkutvikling, skriftlig og muntlig, hos studenter som har norsk som andrespråk (N2-studenter). Målene ...
  • Delrapport 2 fra prosjektet Akademisk språkkafé for sykepleierstudenter : et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt 

   Sverre, Beate Lie; Jensen, Liv Helene; Stenhammer, Anne Skjæret; Sandsleth, Marit Gjone; Frisnes, Hjørdis (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;17, Report, 2019)
   Delrapport II fra aksjonsforskningsprosjektet Akademisk språkkafé (ASK) bygger på prosjektets delrapport I (mai 2018). I delrapport II gjøres det rede for utviklingen og gjennomføringen av læringsaktivitetene i ASK høsten ...
  • «Jeg blir sett, bekreftet positivt, og det gir mot» – Psykososialt læringsmiljø i Akademisk språkkafé 

   Sverre, Beate Lie; Frisnes, Hjørdis; Sandsleth, Marit Gjone; Stenhammer, Anne Skjæret (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Målgruppen for denne studien er studenter med norsk som andrespråk (N2-studenter) eller andrespråkstudenter. N2-studenter har større frafall fra studiene enn andre studenter. Deres læreforutsetninger påvirkes av at de er ...