• Sårbare barn - Norske læreres møte med barn utsatt for omsorgssvikt 

      Sørensen, Desiree Arnesen (Master thesis, 2022)
      Det finnes tydelige sammenhenger mellom erfaringer med omsorgssvikt og skjevutvikling samt psykososiale problemer. Det er også klare indikasjoner på hvor alvorlige og langvarige konsekvenser slike opplevelser i barndommen ...