• Evaluering av pilot 2. Innovasjon i Team 

   Rye, Ellen; Røsdal, Trude (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;118, Report, 2023)
   Rapporten belyser i hovedsak studentenes, faglærernes og de eksterne deltakernes erfaringer med gjennomføringen av emnet/pilot 2. Det er viktig å understreke at evalueringen først og fremst handler om å sikre utviklingsprosessen ...
  • Femårig grunnskolelærerutdanning – ny og utfordrende : Delrapport 2 

   Maagerø, Eva; Rye, Ellen; Simonsen, Birte (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;53, Report, 2020)
   Følgeforskningsprosjektet GLU-forsk ble igangsatt sommeren 2018. Prosjektet ser på innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger ved USN (MGLU) og vil pågå til det første studentkullet som startet på MGLU høsten 2017, ...
  • Femårig masterutdanning for grunnskolelærere - ny og utfordrende 

   Maagerø, Eva; Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen; Simonsen, Birte (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;30, Report, 2019)
   Følgeforskningsprosjektet GLU-forsk ble igangsatt sommeren 2018. Prosjektet ser på innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger ved USN og vil pågå til det første studentkullet som startet på femårig GLU høsten 2017, ...
  • Femårig masterutdanning for grunnskolelærere - ny og utfordrende: Delrapport 3 

   Maagerø, Eva; Rye, Ellen; Simonsen, Birte (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;80, Report, 2021)
   Følgeforskningsprosjektet GLU-forsk ble igangsatt sommeren 2018. Prosjektet ser på innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger ved USN (MGLU) og vil pågå til det første studentkullet som startet på MGLU høsten 2017, ...
  • Femårig masterutdanning for grunnskolelærere – første kull i havn : Sluttrapport 

   Maagerø, Eva; Rye, Ellen; Simonsen, Birte (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;109, Report, 2022)
   Følgeforskningsprosjektet GLU-forsk ble igangsatt sommeren 2018. På oppdrag fra ledelsen ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) har prosjektgruppen gjennomført et følgeforskningsprosjekt på ...
  • Utbildning, lärande, forskning - en evalueringsstudie – delrapport 2 

   Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen; Barstad, Kristin; Afdal, Hilde; Risan, Maiken; Aasen, Petter (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;38, Report, 2020)
   I ULF-evalueringsstudiens første delrapport fokuserte vi på den nasjonale utdanningspolitiske situasjonen og arbeidet i forsøksvirksomheten i den nasjonale samordningsgruppen for å få et overblikk over ULF som utdanningspolitisk ...
  • Utbildning, lärande, forskning: En evalueringsstudie – delrapport 3 

   Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen; Afdal, Hilde; Borgen, Jorunn Spord; Barstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi; Aasen, Petter (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;68, Report, 2021)
   Denne delrapporten presenterer resultatene fra den tredje fasen i den forskningsbaserte følgeevalueringen av ULF. Her har vi rettet blikket mot flere sentrale deler av ULF-forsøksvirksomhet. Vi presenterer et fjerde case ...
  • Utbildning, lärande, forskning: Slutrapport från en utvärderingsstudie av ULF-försöksverksamhet 

   Prøitz, Tine S.; Rye, Ellen; Borgen, Jorunn Spord; Barstad, Kristin; Afdal, Hilde; Mausethagen, Sølvi; Aasen, Petter (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;87, Report, 2022)
   Regeringsuppdraget Utbildning, Lärande, Forskning (ULF) har varit att planera och genomföra en försöksverksamhet för utveckling och utprovning av modeller som kan leda till långsiktigt samarbete mellan universitet och ...