• Gytegropregistreringer i Tokkeåi høsten 2020 

   Heggenes, Jan; Schartum, Eivind; Rolseth, Kjetil; Brattestå, Kai (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;76, Report, 2021)
  • Gytegropregistreringer i Vallaråi og Kivleåi høsten 2020 

   Heggenes, Jan; Schartum, Eivind; Kirkevold, Anita C.; Rolseth, Kjetil (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;74, Report, 2021)
   Vallaråi (strekning Seljordsvatn-nedstrøms Lakshøl ca. 1km) og Kivleåi (strekning samløp Vallaråi fossefall lagerplass Venåsvegen) ble undersøkt med drone og dykking (Vallaråi) og observasjon fra elvebredd og elektrofiske ...
  • Gytegropregistreringer i Vallaråi og Kivleåi høsten 2021 

   Heggenes, Jan; Schartum, Eivind; Kirkevold, Anita C.; Rolseth, Kjetil (Report, 2022-08-09)
   Vallaråi (strekning Seljordsvatn-nedstrøms Lakshøl ca. 1,3 km) og Kivleåi (strekning samløp Vallaråifossefall øvre vandringshinder ca. 1,3 km) ble undersøkt med dykking og drone videoopptak (Vallaråi) og elektrofiske ...