• Videokonsultasjoner med tannhelsetjenesten 

      Robertsen, Cecilie Yttervik (Master thesis, 2022)
      Bakgrunn: Teknologi vil bli en bærebjelke i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Når Covid-19 pandemien rammet verden, oppfordret helsedirektoratet tannhelsetjenesten å bruke digitale tjenester, som videokonsultasjoner, ...