• PASSUS: Pasientorientert samhandling ved utskrivning til sykehjem 

   Jensen, Liv Helene; Rekve, Karin Håvarstein (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;5, Research report, 2014)
   Eldre personer med psykiske lidelser kan ha sammensatte og langvarige helseproblemer som krever omfattende helsehjelp fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Tidligere rapporter har pekt på svikt i kommunikasjonen ...
  • Promoting independence at mealtimes for older persons with severe dementia 

   Jensen, Liv Helene; Rekve, Karin Håvarstein; Ulstein, Ingun; Skovdahl, Kirsti (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Maintaining independence in activities of daily living, including when eating meals, may be challenging for persons with dementia. To uphold person-centred care there is a need for knowledge of how to facilitate mealtimes ...