• Uformell tvang i psykisk helsevern 

      Novum, Elise (Master thesis, 2023)
      Bakgrunn: Det er ønskelig at psykiske helsetjenester i størst mulig grad er basert på frivillighet, og minst mulig bruk av tvang. Samtidig har det de siste årene vært en gradvis økning i bruk av tvang innen de psykiske ...