• Balansert målstyring: En kort oversikt over forskningslitteraturen 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Balanced Scorecard , også kjent som balansert målstyring (BMS) på norsk, ble introdusert av Robert Kaplan og David Norton i en artikkel i Harvard Business Review i 1992 (Kaplan og Norton 1992). BMS har blitt kåret av ...
  • Big Data viewed through the lens of management fashion theory 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Big Data (BD) is currently one of the most talked about management ideas in the business community. Many call it the “buzzword of the day.” In books and media articles, BD has been referred to as a “revolution” and “new ...
  • Bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling i norske produksjonsbedrifter 

   Frydenlund, Jonas; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Grønseth, Bjørn Ove (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I de senere årene har prestasjonsmåling kommet i fokus, og særlig ikke-finansielle nøkkeltall og såkalt balansert målstyring har blitt stadig viktigere. I denne studien ser vi nærmere på bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling ...
  • Doing research on ‘management fashions’: methodological challenges and opportunities 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Management fashion theory is a growing research area in management studies. The focus of this management fashion literature is to understand why some management concepts spread quickly and widely, while others do not. ...
  • Examining Customer Relationship Management from a management fashion perspective 

   Madsen, Dag Øivind; Johanson, Bjørn Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Despite mixed performance reviews and experiences, customer relationship management (CRM) is among the most widely used and discussed management ideas by managers around the world. Commentators have noted that CRM has ...
  • Examining the emergence and evolution of Blue Ocean Strategy through the lens of management fashion theory 

   Madsen, Dag Øivind; Slåtten, Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Blue Ocean Strategy (BOS) is a management concept which prescribes that organizations, rather than going head-to-head with competitors, try to create and exploit new market spaces, so-called blue oceans. Since its inception ...
  • Examining the popularity trajectory of outsourcing as a management concept 

   Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper examines the popularity trajectory of outsourcing as a management concept. The paper shows that while outsourcing is an old management practice that has roots that date back centuries, it did not gain widespread ...
  • Experimental Methods in Economics and Psychology: A Comparison 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This article compares the use of experiments as a research method in economics and psychology. We outline the most important differences between the two fields in terms of their use of experimental methods. The purpose of ...
  • Forsiktig regnskapsrapportering – hva og hvorfor? 

   Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Forsiktig regnskapsrapportering har lenge vært et bærende element i all regnskapsproduksjon. Slik rapportering resulterer i gjennomgående lav verdsetting av egenkapital. Det er særlig tre regnskapsmessige løsninger som gir ...
  • Fra bokfører til rådgiver? En analyse av utviklingen i kravene til regnskapsføreres kunnskaper, ferdigheter og holdninger i perioden 2005-2015 

   Løvaas, Ingrid Dahle; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Korhonen-Sande, Silja (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Formålet med artikkelen er å undersøke hvordan endringene i regnskapsførerbransjen har påvirket kravene som regnskapskontorene setter til nye ansattes kunnskaper, ferdigheter og holdninger, og hvilke HR-tiltak kontorene ...
  • Goodwill impairment losses, economic impairment, earnings management and corporate governance 

   Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This paper investigates the association between goodwill impairment losses and proxies of economic impairment, earnings management incentives and corporate governance mechanisms. The results demonstrate significant ...
  • Googling Fashion: Forecasting Fashion Consumer Behaviour using Google Trends 

   Silva, Emmanuel Sirimal; Hassani, Hossein; Madsen, Dag Øivind; Gee, Liz (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper aims to discuss the current state of Google Trends as a useful tool for fashion consumer analytics, show the importance of being able to forecast fashion consumer trends and then presents a univariate forecast ...
  • Lean i Norge: I ferd med å gå av moten? 

   Madsen, Dag Øivind; Storsveen, Maria; Klethagen, Pål; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Siden 2010 har det vært en sterk oppmerksomhet rundt ledelseskonseptet Lean i Norge. Det har blitt etablert regionale Lean-forum over store deler av landet. En rekke konsulentselskaper har tilbudt kurs og opplæring knyttet ...
  • Not dead yet: the rise, fall and persistence of the BCG Matrix 

   Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The BCG Matrix was introduced almost 50 years ago, and is today considered one of the most iconic strategic planning techniques. Using management fashion theory as a theoretical lens, this paper examines the historical ...
  • Perceived benefits of balanced scorecard implementation: some preliminary evidence 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Since its introduction more than 20 years ago the Balanced Scorecard (BSC) has garnered the interest of both academics and practitioners. In the ‘official’ practitioner-oriented literature the BSC’s main proponents Kaplan ...
  • Perceived problems associated with the implementation of the balanced scorecard: evidence from Scandinavia 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article, 2014)
   The balanced scorecard (BSC) is one of the most widely used and discussed management concepts in the world. Although many BSC success stories have been cited in the practitioner-oriented literature and in the business ...
  • Social media and management fashions 

   Madsen, Dag Øivind; Slåtten, Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The management fashion literature has highlighted the role played by business media (i.e. print media outlets) in the diffusion and dissemination of new management concepts and ideas. However, in the last few years, we ...
  • The Balanced Scorecard: A Review of Five Research Areas 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The Balanced Scorecard (BSC) is one of the most influential concepts in accounting and management. The BSC recently celebrated its 20-year anniversary. Since its introduction, the BSC has been the subject of ...
  • The Balanced Scorecard: Fashion or Virus? 

   Madsen, Dag Øivind; Slåtten, Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The Balanced Scorecard (BSC) is a one of the most popular and contagious management ideas of our time. In previous research the diffusion and institutionalization of the BSC has been viewed through different theoretical ...
  • The Balanced Scorecard i Norge: En studie av konseptets utviklingsforløp fra 1992 til 2011 

   Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The Balanced Scorecard er et av de mest kjente konseptene innen økonomi- og virksomhetsstyring. Siden konseptet ble lansert i 1992 har det fått mye oppmerksomhet både fra forskere og praktikere. Konseptet har blitt utbredt ...