• Balansert målstyring: En kort oversikt over forskningslitteraturen 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Balanced Scorecard , også kjent som balansert målstyring (BMS) på norsk, ble introdusert av Robert Kaplan og David Norton i en artikkel i Harvard Business Review i 1992 (Kaplan og Norton 1992). BMS har blitt kåret av ...
  • Big Data in fashion: transforming the retail sector 

   Silva, Emmanuel Sirimal; Hassani, Hossein; Madsen, Dag Øivind (Journal article, 2019)
   Purpose Big Data is disrupting the fashion retail industry and revolutionising the traditional fashion business models. Nowadays, leading fashion brands and new start-ups are actively engaging with Big Data analytics to ...
  • Big Data viewed through the lens of management fashion theory 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Big Data (BD) is currently one of the most talked about management ideas in the business community. Many call it the “buzzword of the day.” In books and media articles, BD has been referred to as a “revolution” and “new ...
  • Bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling i norske produksjonsbedrifter 

   Frydenlund, Jonas; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Grønseth, Bjørn Ove (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I de senere årene har prestasjonsmåling kommet i fokus, og særlig ikke-finansielle nøkkeltall og såkalt balansert målstyring har blitt stadig viktigere. I denne studien ser vi nærmere på bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling ...
  • Diffusion of management accounting innovations: A virus perspective 

   Johanson, Bjørn Daniel; Madsen, Dag Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Purpose The diffusion of management accounting innovations (MAIs) is the focus of much debate in the management accounting research community. Extant contributions have drawn on a large of number of theories, including ...
  • Doing research on ‘management fashions’: methodological challenges and opportunities 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Management fashion theory is a growing research area in management studies. The focus of this management fashion literature is to understand why some management concepts spread quickly and widely, while others do not. ...
  • The evolutionary trajectory of the Agile concept viewed from a management fashion perspective 

   Madsen, Dag Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Agile is one of the most popular contemporary management concepts and buzzwords.This paper rovides an in-depth examination of the influence of the Agile concept on the discourse, thinking and practices of organizations ...
  • Examining Customer Relationship Management from a management fashion perspective 

   Madsen, Dag Øivind; Johanson, Bjørn Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Despite mixed performance reviews and experiences, customer relationship management (CRM) is among the most widely used and discussed management ideas by managers around the world. Commentators have noted that CRM has ...
  • Examining the emergence and evolution of Blue Ocean Strategy through the lens of management fashion theory 

   Madsen, Dag Øivind; Slåtten, Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Blue Ocean Strategy (BOS) is a management concept which prescribes that organizations, rather than going head-to-head with competitors, try to create and exploit new market spaces, so-called blue oceans. Since its inception ...
  • Examining the popularity trajectory of outsourcing as a management concept 

   Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper examines the popularity trajectory of outsourcing as a management concept. The paper shows that while outsourcing is an old management practice that has roots that date back centuries, it did not gain widespread ...
  • Experimental Methods in Economics and Psychology: A Comparison 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This article compares the use of experiments as a research method in economics and psychology. We outline the most important differences between the two fields in terms of their use of experimental methods. The purpose of ...
  • Forsiktig regnskapsrapportering – hva og hvorfor? 

   Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Forsiktig regnskapsrapportering har lenge vært et bærende element i all regnskapsproduksjon. Slik rapportering resulterer i gjennomgående lav verdsetting av egenkapital. Det er særlig tre regnskapsmessige løsninger som gir ...
  • Fra bokfører til rådgiver? En analyse av utviklingen i kravene til regnskapsføreres kunnskaper, ferdigheter og holdninger i perioden 2005-2015 

   Løvaas, Ingrid Dahle; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Korhonen-Sande, Silja (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Formålet med artikkelen er å undersøke hvordan endringene i regnskapsførerbransjen har påvirket kravene som regnskapskontorene setter til nye ansattes kunnskaper, ferdigheter og holdninger, og hvilke HR-tiltak kontorene ...
  • God regnskapsskikk erstattes med rettslig bindende regnskapsstandarder 

   Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Det arbeides nå med ny regnskapslov i Norge. Første av to delutredninger ble overlevert Finansdepartementet i juni 2015 og presenterer forslag til ny regnskapslov. Et sentralt forslag er at den rettslige standarden god ...
  • Goodwill impairment losses, economic impairment, earnings management and corporate governance 

   Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This paper investigates the association between goodwill impairment losses and proxies of economic impairment, earnings management incentives and corporate governance mechanisms. The results demonstrate significant ...
  • Googling Fashion: Forecasting Fashion Consumer Behaviour using Google Trends 

   Silva, Emmanuel Sirimal; Hassani, Hossein; Madsen, Dag Øivind; Gee, Liz (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper aims to discuss the current state of Google Trends as a useful tool for fashion consumer analytics, show the importance of being able to forecast fashion consumer trends and then presents a univariate forecast ...
  • How do managers encounter fashionable management concepts? A study of balanced scorecard adopters in Scandinavia 

   Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The adoption of management concepts has attracted much attention in organisation studies. However, there is still a lack of research on the pre-adoption phase, where managers become aware of and develop interest in management ...
  • HR-analyse som ledelseskonsept og ledelsesmote 

   Madsen, Dag Øivind; Slåtten, Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Artikkelen drøfter HR-analyse som ledelseskonsept og ledelsesmote. HR-analyse handler om å samle inn og analysere HR-data for å kunne fatte bedre beslutninger og har gjennom de siste årene vokst fram til å bli et svært ...
  • Interpretation and use of the Balanced Scorecard in Denmark: Evidence from suppliers and users of the concept 

   Madsen, Dag Øivind (Journal article, 2014)
   This paper examines how the Balanced Scorecard (BSC) has been interpreted and used in Denmark. Drawing on interviews with suppliers and users of the BSC, the paper shows how these diff erent actors have interpreted and ...
  • Lean i Norge: I ferd med å gå av moten? 

   Madsen, Dag Øivind; Storsveen, Maria; Klethagen, Pål; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Siden 2010 har det vært en sterk oppmerksomhet rundt ledelseskonseptet Lean i Norge. Det har blitt etablert regionale Lean-forum over store deler av landet. En rekke konsulentselskaper har tilbudt kurs og opplæring knyttet ...