• Etisk modning i Kerstin Ekmans Löpa varg: En økokritisk analyse 

      Lie, Ken Ove Karlsen (Master thesis, 2023)
      I denne mastergradsavhandlingen følger jeg tematikken i Kerstin Ekmans roman Löpa varg (2021), som innebærer at menneskets forhold til ikke-menneskelig natur kommer i forgrunnen. Romanen representerer en flerstemmighet av ...