• Bruk av podcast i matematikkundervisningen i grunnskolelærerutdanningen 

   Berg, Tonje Karoliussen; Kravik, Reiar (Journal article, 2021)
   Denne artikkelen tar utgangspunkt i et undervisningsopplegg gjennomført av studenter i to emner på masterprogrammene i grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden. Studentene produserte podcast i ...
  • Hva legger et utvalg matematikklærere i begrepet programmering og hvordan underviser de i programmering på 5-7 trinn? 

   Ellingsen, Nikolai Fiskaaen (Master thesis, 2022)
   I denne masteroppgaven har jeg benyttet meg av en kvalitativ forskningsmetode med semi-strukturert intervju. Denne metoden ble brukt for å undersøke problemstillingen: Hva legger et utvalg matematikklærere i begrepet ...
  • Programmering og geometri 

   Kravik, Reiar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Denne artikkelen ser på hvordan programmering kan implementeres i klasserommet i grunnskolen og hvordan programmering kan brukes som et verktøy for utforskning av geometri i matematikkfaget. Artikkelen tar for seg en måte ...
  • Utfordringer og erfaringer med programmering 

   Andersen, Viggo Trummar (Master thesis, 2022)
   Fagfornyelsen kom høsten 2020 med innføring av trinnvise kompetansemål i matematikk fra 1. til 10. klasse. Fra og med 5. klasse og til 10. klasse har et av kompetansemålene en direkte eller indirekte tilknytning til ...
  • "Utforsking og problemløsing" med programmeringsverktøy i matematikk 

   Tanaci, Eda (Master thesis, 2023)
   Læreplanverket for grunnskolen 2020 har ført med seg nye fokus som programmering og algoritmisk tenkning. Dette har blitt inkludert som en del av matematikkfaget, og blir ansett for å være viktig kompetanse for samfunnsutvikling. ...