• LetsDance 

      Kjærnet, Dagfinn; Olsson, Henrik; Helskog, Jan Erik; Jernberg, Marcus; Oven, Are; Ali, Zana (Bachelor thesis, 2013)
      Vår oppgave gikk ut på å utvikle et dansespill for Sunnaas sykehus. Spillet skal fungere som rehabilitering for pasienter på Sunnaas. Dette ble gjort med bevegelses-sensor (Kinect) og Unity3D spillmotor. LetsDance tillater ...