• Autonomistøtte i Gruppearbeid 

      Kanagendran, Harishan (Master thesis, 2021)
      I denne Masteravhandlingen har jeg tatt for meg utfordringen med å undersøke og redegjøre for hvordan studenter opplever Autonomistøtte i gruppearbeid og hvordan dette påvirker motivasjon og velvære hos studentene. Dermed ...