• Styrket sosialt nettverk for eldre : evalueringsrapport 

      Johansen, Roar; Røsnæs, Eva Elisabeth Røed (Rapport / Høgskolen i Vestfold;1/2011, Research report; Peer reviewed, 2011)
      Denne rapporten er en evalueringsrapport utført på oppdrag fra prosjektet “ Styrket sosialt nettverk for eldre” i Sandefjord kommune. Målet med prosjektet er å erstatte tapte nettverk for eldre gjennom å gi mulighet til ...