• Dødsulykker i norsk friluftsliv 2000-2020 

   Horgen, André (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;67, Report, 2021-03-08)
   Rapporten dokumenterer dødsulykker ved friluftslivsaktiviteter i Norge på 2000-tallet. Det konkluderes at det i gjennomsnitt har omkommet 64 mennesker pr. år, i friluftslivsrelaterte ulykker i Norge, de siste 20 årene. ...
  • "El-vete" løs i Marka? 

   Kildahl, Arne Diederik (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven undersøker mediedebatten som oppstod i forbindelse med endringen i Markaloven som tredde i kraft i 2019, og som gjorde det lovlig å ferdes med elsykkel på turveier, skogsbilveier og stier i Oslomarka. ...
  • Ferdselen på Jostedalsbreen 1740-1940 : fra naturliv til friluftsliv 

   Horgen, André (Master thesis, 1999)
   I arbeidet med denne avhandlingen har jeg undersøkt hvordan ferdselen på Jostedalsbreen har endret seg i tidsrommet 1740 - 1940. Jeg har kartlagt hvem som ferdes på breen, hvorfor de ferdes på breen og hvordan ferdselen ...
  • Førstebestigningen av Lodalskåpa 

   Horgen, André (Journal article, 2008)
   Norges første bestigning av en 2000-meters topp fant trolig sted i 1798. Dette året ble Store Snøhetta på Dovre besteget av geologen og mineralogen Jens Esmark (1763 - 1839). 150 år senere var samtlige av Norges topper ...
  • Henrik Wergeland, også tindebestiger? : om førstebestigningen av Store Skagastølstind 

   Horgen, André (Journal article, 2008)
   I avisen Dagbladet 22. august 1881 hevdes det at Henrik Wergeland utvilsomt skal ha besteget Store Skagastølstind under sin ferd over Sognefjellet i 1832. I tilfelle en pionerbedrift av de sjeldne. Store Skagastølstind er ...
  • Kultur for skredsikkerhet i Norge, 1960 - 2020 

   Horgen, André; Christoffersen, Fredrik G. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   I artikkelen presenteres resultatene av en kulturhistorisk undersøkelse av diskursen knyttet til skredsikkerhet og risiko i Norge i perioden 1960-2020. Undersøkelsen dreier seg om hva slags sikkerhetstenkning, knyttet til ...
  • Naturlig inkludering? En kritisk diskursanalyse af det «norske friluftslivet» i en integreringskontekst 

   Jensen, Anders Thormann (Master thesis, 2021)
   I Norge har integrering af indvandrere været en stor del af samfundsdebatten de sidste 20 år, hvilket har medført at offentligheden på forskellige måder forsøger at tilrettelægge for integrering. Friluftsliv har en stærk ...
  • Sikkerhet og risiko i norsk friluftsliv og naturbasert reiseliv — en kulturhistorisk studie 

   Horgen, André (Doktoravhandlinger ved Universitetet i Sørøst-Norge;33, Doctoral thesis, 2019-05-28)
   This Ph.D dissertation is an interdisciplinary, article-based work that deals with the social construction of safety and risk in the field of Norwegian outdoor recreation (friluftsliv) and nature-based tourism. The ...
  • Tour planning for trips on lakes and waterways 

   Horgen, André (Preprint, 2005)